دل عاشق

امیدوارم لحظات خوبی رو داشته باشید

مات شدم
از رفتنت
هیچ میز شطرنجی هم درمیان نبود
این وسط فقط یک دل بود!
که دیگر نیست

 اس ام اس ها و متون زیبا و دلشکسته جدایی

ای کاش
قانون همه ی دوستی ها این بود
یا رفاقت تعطیل
یا جدایی هرگز

 اس ام اس ها و متون زیبا و دلشکسته جدایی

دردناک ترین جدایی ها آنهایی هستند که،
نه کسی گفت چرا و نه کسی فهمید چرا

 

 اس ام اس ها و متون زیبا و دلشکسته جدایی

آتش زدن به یک “سرنوشت”
کبریت نمی خواهد که
پـــا می خواهد
که لگد بزنی به همه دارایی یک نفر
و
بـــــــــروی

اس ام اس ها و متون زیبا و دلشکسته جدایی

هوا بارانی ست ولی شیشه ؛ چرا بخار نمیگیری ؟

نترس ؛…رفت دیگر اسمش را رویت نمی نویسم

بقیه اس ام اس ها در ادامه مطلب

جدایی مــان ؛
هیــچ یک از تشــریفــات آشــنایمــان را نــداشت

فقــط تــو رفـــتــیو من ســعی کـــردم

سـنگ دل بــاشـــم

اس ام اس ها و متون زیبا و دلشکسته جدایی

صدای پای تو که می روی

و صدای پای مرگ که می آید…
دیگر چیزی را نمی شنوم !

اس ام اس ها و متون زیبا و دلشکسته جدایی

درد دارد…
وقتی با نسیمی برود…
کسی که به خاطرش به طوفان زده ای…

اس ام اس ها و متون زیبا و دلشکسته جدایی

نباشی؛
برای ِ من هیچ اتفاقی نمی‌افتد!
فقط گاهی موهایِ صورتم سفید می‌شود
گاهی موهایِ سَرم می ریزد…

www.lovelysms.ir

چشمان مرا به چشمهایش گره زد
بر زندگیم رنگ غم و خاطره زد
او رفت ولی نه طبق قانون وداع
یکبار فقط به شیشه ی پنجره زد

اس ام اس ها و متون زیبا و دلشکسته جدایی

خنک شدى ؟
اما من هنوز داغم از رفتنت در این سرماى بى رحم!

اس ام اس ها و متون زیبا و دلشکسته جدایی

درنگ
عجب دنیای عجیبیست!
رفتن و ماندن من به یک نقطه بند بود
زمانی که گفتی”برو”
چقدر  عاشقانه می شد ، اگر نقطه اش بالا بود

اس ام اس ها و متون زیبا و دلشکسته جدایی

بهانه هایت برای رفتن چه بچه گانه بود
چه بیقرار بودی زودتر بروی
از دلی که روزی بی اجازه وارد آن شده بودی
من سوگوار نبودنت نیستم
من شرمسار این همه تحملم

اس ام اس ها و متون زیبا و دلشکسته جدایی

 

همیشه جرات عاشقانه جدا شدن رو داشته باش
اما حقارت به زور نگه داشتن رو به دوش نکش

اس ام اس ها و متون زیبا و دلشکسته جدایی

کار سختی پیش رو دارم : بعد از رفتنت باید زنده بمانم

اس ام اس ها و متون زیبا و دلشکسته جدایی

عیسی را
به صلیب هم نمی کشیدند
می کشتند
مثل تو
که اگر مرا از یاد نمی بردی

اس ام اس ها و متون زیبا و دلشکسته جدایی

هنوز هم مثل انشاهای دوران دبستان با نتیجه گیری مشکل دارم
“ چرا رفتی ؟ ”

اس ام اس ها و متون زیبا و دلشکسته جدایی

ســـوم
هفتــــم
چهلـــم
…ســـــال
چنـــد ســــال دیگــــر
بایــــد عــــزادار نبـــودن هایـــــت باشــــــم . . .؟

اس ام اس ها و متون زیبا و دلشکسته جدایی

فقط رفت بدون کلامی که بوی اشک دهد
فقط رفت بدون نگاهی که رنگ حسرت داشته باشد
فقط رفت … فقط رفت و من شنیدم که توی دلش گفت : راحت شدم

من دل به کسی جز تو به آسان ندهم چیزی که گران خریدم ارزان ندهم

صد جان بدهم در آرزوی دل خویش وآن دل که تو راخواست به صدجان ندهم
انوری

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

در بزم بی دلان که خرد هیچ کاره است پس امر امر دل بود و رای رای دل
فصیح الزّمان شیرازی

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

دل از یار کهن برداشتن دشوار می‌باشد کشیدن مشکل‌است از زخم‌چندین‌ساله‌پیکان را
قاسم بیک طالبی

 

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

دادم به چشم او دل اندوه پیشه را غافل که مست می‌شکند زود شیشه را
عرفی شیرازی

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

دل به یاری داده ام کز درددل آگاه نیست درکمند زلفی افتادم که هیچش راه نیست
داور قاجار

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

دل گفت مرا علم لدنّی هوس است تعلیمم کن اگر تو را دسترس است

گفتم که الف گفت دگر هیچ مگو درخانه اگرکس است یک حرف بس است
محمود کاشانی

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

گاه از هجر تو نالم گهی از زاری دل حال دل را به که گویم که کند یاری دل
سهیل شیرازی

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

لاله از خجلت هم چشمی داغ دل من زین چمن خیمه برون برده به هامون زده است
طبعی اصفهانی

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

اوّل دو دل زمانه به هم آشنا کند چون آن دو دل یکی شود از هم جدا کند
طوفان مازندران

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم
کمال اسماعیل اصفهانی

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

مرا گویی چرا دل دادی از دست مگر از دست خوبان می‌توان رست
همای مروزی

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

چندین کلید چاره شکستیم بهر دل وین قفل زنگ بسته ز هم وا نمی شود
شانی تکلو

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

منم ودلی که هرشب کندم به ناله سرخوش مبر از کفم تو این‌دل که دل دگر ندارم
مشحون

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

الهی سینه ای درد آشنا ده غم از هر دل که بستانی به ما ده

خداوندا دلی ده درد پرور کرم کن اشک سرخ و چهرۀ زرد
سنجر کاشانی

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

دل همه دیده شدودیده همه دل گردید تا مراد دل و دیده ز تو حاصل گردید
شمس مغربی

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

دلم راازغمت کردم ز هر ویرانه ویران تر چودیدم‌دوست می‌دارد دلت دلهای ویران را
خرم اصفهانی
اس ام اس عاشقانه | Love Sms

اگر تنهایی ام چشم مرا بست / اگر دل از تنم افتاد و بشکست / فدای قلب پاک آن عزیزی / که در هر جا که باشد یاد ما هست .
اس ام اس عاشقانه | Love Sms

شاید با هم بودن سخت تکرار شود اما به یاد هم بودن را هر لحظه میتوان تکرار کرد .
اس ام اس عاشقانه | Love Sms

میدانی تنهایی کجایش درد دارد ؟ انکارش !
اس ام اس عاشقانه | Love Sms

با زیر مخالفی بگو بم بشوم / لبخند بزن مقابلت خم بشوم / تو یک کلمه بگو که حوای منی / من امضا می دهم که آدم بشوم

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

کی رفته ای ز دل که تمنّا کنم تو را کی گشته ای نهفته که پیدا کنم تو را
فروغی بسطامی

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

آمدی رفت ز دل صبر و قرارم بنشین بنشین تا به خود آید دل زارم بنشین

دل و دین برده اکنون پی جان آمده ای بنشین تا به تو آن هم بسپارم بنشین
داعی اصفهانی

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

دل تسلی نشد از نامه فرستادن کاش خاک می‌گشتم و همراه صبا می‌رفتم
میروالهی

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

هنوز خانه دل وقف عشق تو است بیا که این خرابه همان است کاندران بودی
پژمان بختیاری

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

بس عیش پنهانی که من درخلوت دل می‌کنم راز ونیاز خویش را با شمع و محفل می‌کنم
ابوالحسن ورزی

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

پاس دلهای خراب وچشم اشک آلوده‌‌دار گنج در ویرانه‌ها می‌باشد وگوهر در آب
حاجی محمد گیلانی

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

مرغ دل ما را که به کس رام نگردد آرام توئی دام توئی دانه توئی تو
حبیب خراسانی

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

دل سوخت تمام از غم وآهی نکشیدیم آتش چو برافروخته شد دود ندارد
فرید کاتب

اس ام اس عاشقانه | Love Sms

خلد گر به پا خاری آسان برآید چه سازم به خاری که در دل نشیند

مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشیند
طبیب اصفهانی
اس ام اس عاشقانه | Love Sms

دگر درد دلم درمان ندارد / مسیر عاشقی پایان ندارد / مرا در چشم خود آواره کردی / نگاهت دور برگردان ندارد .
اس ام اس عاشقانه | Love Sms

حوصله ی جمع و تفریق ندارم ، یه ضرب خرابتم !
اس ام اس عاشقانه | Love Sms

و امان از این بوی پاییزی و آسمان ابری ، که آدم نه خودش میداند دردش چیست و نه هیچ کس دیگر ، فقط میداند که هرچه هوا سردتر میشود ، دلش آغوش گرم میخواهد .
اس ام اس عاشقانه | Love Sms

نیمه ی گمشده ام نیستی که با نیمه ی دیگر به جستجویت برخیزم ، تو تمام گمشده ی منی .
اس ام اس عاشقانه | Love Sms

اگر سرت رو روی سینه ام بگذاری ، هیچ صدایی نخواهی شنید ، قلب من طاقت اینهمه خوشبختی رو نداره !
اس ام اس عاشقانه | Love Sms

+ جمعه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴ 18:38 arsalan shapaloo| |طراح : ـ♥ـدفــ